جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنمیشه از تو گذشت


ترانه سرا: پاکسیما زکی پور
اندی

دل بی روح جنس آهنت را دوست دارم
خطوط در هم پیراهنت را دوست دارم
نگاه با همه بیگانه ات را دوست دارم
غرور سرکش دیوانه ات را دوست دارم
تو همونی که دلم عمری دنبالش گشت
می دونم که بعد از این نمیشه از تو گذشت
چون پرنده از قفسدل پرید وبر نگشت
کسی هرگز ندونست بی تو بر من چی گذشت
پس از تو رنگ گل ها هم فریب است
پس از توروزگارمبی فروغ است
که می گوید پس از تو زنده هستم
دروغ است هر که می گوید دروغ است
تو همونی که دلم عمری دنبالش گشت
می دونم که بعد از این نمیشه از تو گذشت
چون پرنده از قفسدل پرید وبر نگشت
کسی هرگز ندونست بی تو بر من چی گذشت
ای ستاره بی تو من تاریکم
شعر من از عشق تو نام گرفت
این همه غم از تو الهام گرفت
وای چه کردم من چه بود تقصیرم
که چنین بودبعد تو تقدیرم
تو نخواستی من و تو ما باشیم
سر نوشت این بود که تنها باشیم