جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنفرین به زندگی


خواننده: گوگوش

من ز بخت سیاه اشکی چکیده به راهم
سوزم از آتش آهم نفرین بر این زندگی
در کویر حیاتم با بار سنگین این غم
آواره ای بی پنام نفرین بر این زندگی

زندگی ای زندگی ای همه افسردگی
تویی کابوس غم آمده به خوابم

من ز بخت سیاه اشکی چکیده به راهم
سوزم از آتش آهم نفرین بر این زندگی
دل سزای محبت بیند دورویی و محنت
یا رب چه بوده گناهم نفرین بر این زندگی

ای خدا ای آسمان ای تمام کهکشان
سیرم از زندگی از این بیهودگی