جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنشانه


علی لهراسبی

هر چی مونده تو دلت به من بگو
خیلی ها از حال ما دورن رفیق
این همه گل ها و بارون واسه چی
مگه اقیانوس رو می شورن رفیق
اسم خاکت که میاد
پرنده ها آسمون رو بی هوا گم می کنن
عاشق ها وقتی به گردت می رسند
وسط دریا تیمم می کنن
این غبار رو پس بزن از آینه ها
گر بگیر خاکستر رو می بره باد
وقتشه دل رو به دریا بزنی
تا که اسمت یاد خیلی ها بیاد، تا که اسمت یاد خیلی ها بیاد
همه چی شکل نفس کشیدنه
وقتی رو خاک تو بارون می زنه
از تو رد می شم به غربت می رسم
واسه ما خاک تن تو وطنه، واسه ما خاک تن تو وطنه
هر چی مونده تو دلت به من بگو
خیلی ها از حال ما دورن رفیق
واسه گم نکردنه اسم تو
اگه این سنگ ها رو می شورم هنوز، اگه این سنگا رو می شورم هنوز
هر چی مونده تو دلت به من بگو
خیلی ها از حال ما دورن هوز
واسه گم نکردنه اسم توئه
اگه این سنگ ها رو می شورم هنوز
هر چی مونده تو دلت به من بگو
خیلی ها از حال ما دورن هوز
واسه گم نکردنه اسم توئه
اگه این سنگ ها رو می شورم هنوز، اگه این سنگا رو می شورم هنوز.