جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنسیم وصل


ترانه سرا: رهی معیری
همایون شجریان

نسیم وصل به افسردگان چه خواهد کرد؟
بهار تازه به برگ خزان چه خواهد کرد؟
به من که سوختم از داغ مهربانی خویش
فراق و وصل تو نامهربان چه خواهد کرد؟
زفیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را؟
شراب با من افسرده جان چه خواهد کرد؟