جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنسیم آشنائی


علیرضا افتخاری

شب تار جدایی هوای گریه دارم
به کجا امشب ای دل ازین غم سر گذارم
به گلستان وزیده نسیم آشنایی
دلم از غم گرفته بهار من کجایی؟
شب و روز آتش غم کشد از دل زبانه
من و آه سحرگاه، من و اشک شبانه
چه شد آرام جانم نمی گیرد سراغم؟
که ز برق نگاهش برافوزد چراغم
دگر این ناله ها را کسی باور ندارد
چه شد ای دل دعایت اثر دیگر ندارد
شب تار جدایی هوای گریه دارم