جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنرگس شیرازنرگس شیراز
  

نرگس شیراز
ترانه سرا: هنرمند شماره 245
خواننده: هنرمند شماره 8

چه کنم چی کار کنم تو منو نشناختی
تو ببین به کی به چی عشق منو باختی
چه کنم چی کار کنم تو منو نشناختی
تو ببین به کی به چی عشق منو باختی
برو که بی حقیقتی، تو قلبِ من جات نیست
اونقد از تو دور شدم، که دیگه پیدات نیست
تو رفیق نا رفیق چه بد شدی ای وای
خونه آتیش زدن و بلد شدی ای وای
برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست
اونقد از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست
هوای تازه تر می خوام عاشق اون بنفشه هام
بنفشه های شهرمون
خسته از این اسارتم دنبال اون ستاره هام
ستاره های مهربون
چه کنم تو باغچه ها بنفشه نیست ناز نیست
تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست
برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست
اونقد از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست
چه کنم چی کار کنم ....
دلم می خواد یه آشنا قصهء پرواز و بگه
که تشنهء شنیدنم
دلم می خواد گل پونه و نرگس شیراز بیاره
هر کی میاد به دیدنم
چه کنم تو باغچه ها بنفشه نیست ناز نیست
تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست
برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست
اونقد از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست...


نت موسیقی -


طرح جلد: نت موسیقی

نرگس شیراز

موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

شیراز
ساده
آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک موسیقی: 282
طول آهنگ: 2:43

نرگس شیراز
نت آهنگ نرگس شیراز:   نت آهنگ نرگس شیراز - 4 صفحه


خرید نرگس شیراز
   MP3: تومان1000 خرید نرگس شیراز MP3(256K)
   نت آهنگ PDF: تومان2000 خرید نرگس شیراز نت آهنگ PDF
  
Nargese Shiraz نت آهنگ
شیراز
ساده

آکورد -


طرح جلد: آکورد

نرگس شیراز

سبک موسیقی:

آلبوم موسیقی: آکورد
تراک موسیقی: 249
طول آهنگ:
  

بوی دیروز 16 - 2012


طرح جلد: بوی دیروز 16

نرگس شیراز

موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم
پیشرفته
ISRC: CA2OG1200113
آلبوم موسیقی: بوی دیروز 16
تراک موسیقی: 4
طول آهنگ: 04:16

نرگس شیراز
نت آهنگ نرگس شیراز:   نت آهنگ نرگس شیراز - 5 صفحه


خرید نرگس شیراز
   MP3: تومان2000 خرید نرگس شیراز MP3(256K)
   نت آهنگ PDF: تومان3000 خرید نرگس شیراز نت آهنگ PDF
  
Nargese Shiraz نت آهنگ
پیشرفته

نت پیانو - 2014


طرح جلد: نت پیانو

نرگس شیراز

موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم
همراه با انگشت نگاری
متوسط
آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک موسیقی: 610
طول آهنگ: 04:45

نرگس شیراز
نت آهنگ نرگس شیراز:   نت آهنگ نرگس شیراز - 5 صفحه


خرید نرگس شیراز
   MP3: تومان1000 خرید نرگس شیراز MP3(256K)
   نت آهنگ PDF: تومان3000 خرید نرگس شیراز نت آهنگ PDF
  
Nargese Shiraz نت آهنگ
همراه با انگشت نگاری
متوسط