جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنذر


آهنگساز: بابک امینی
ترانه سرا: حافظ
خواننده: هومن جاوید

خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب
من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت
با دل زخم کش و دیده گریان بروم
نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی
تا در میکده شادان و غزل خوان بروم
در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت
با دل زخم کش و دیده گریان بروم
نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی
تا در میکده شادان و غزل خوان بروم

نذر از آلبوم: بوی دیروز ۳۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


نذر از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان