جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنجاتم ده


خواننده: عباس قادری

به دریای خیال تو غریقم من نجاتم ده
در این طوفان به موج غم منو نشکن نجاتم ده
بیا یک شب به بالینم ببین من جون به لب دارم
کجایی ای پرستارم که من بیمار بیمارم
لب عشق تو می سوزم دل و جانم نجاتم ده
طبیب من منو یک دم ز چنگ غم نجاتم ده
عبادت کردم عشقت را به محراب دل پاکم
برایت سجده ها کردم هنوزم سجده بر خاکم
چراغ عشق تو یک دم نشد در سینه ام خاموش
بیا با جام لب هایت دوباره کن منو مسرور
لب عشق تو می سوزم دل و جانم نجاتم ده
طبیب من منو یک دم ز چنگ غم نجاتم ده
آه گل عشقت را تو قلبم کاشتم
غیر از تو توی این دنیا چه کسی رو من داشتم
آهاها آهاها آخه چه کسی رو من داشتم
لب عشق تو می سوزم دل و جانم نجاتم ده
طبیب من منو یک دم ز چنگ غم نجاتم ده