جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنبسته پیمان


داریوش

نبسته پیمان گسسته ای تو
دل غمگینم شکسنه ای تو
ز بی وفایی
چه ها بدیدم
ز عشق رویت
چه ها کشیدم
مهرت به قلب من نشسته
چشمم ز راهت گشته خسته
جوانی من
گسسته آخر
دل غمگینم
شکسته آخر
بهار عشقم
سامان نداره
فغان قلبم
پایان نداره
اکنون که رفتی
قلبم شکستی
روزم سیاهه
قلبم پر آهه
درد دل من
درمان نداره
زی عشق رویت
سامان نداره
جوانی من
گسسته آخر
دل غمگینم
شکسته آخر

نبسته پیمان گسسته ای تو
دل غمگینم شکسنه ای تو
ز بی وفایی چه ها بدیدم
ز عشق رویت چه ها کشیدم
مهرت به قلب من نشسته
چشمم ز راهت گشته خسته
جوانی من گسسته آخر
دل غمگینم شکسته آخر
بهار عشقم سامان نداره
فغان قلبم پایان نداره
اکنون که رفتی قلبم شکستی
روزم سیاهه قلبم پر آهه
درد دل من درمان نداره
زی عشق رویت سامان نداره
جوانی من گسسته آخر
دل غمگینم شکسته آخر