جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیار نا مهربون


خواننده: فتانه

ای یار شیرین زبون دلبر نامهربون
برای خاطر من نرو نرو نرو یه خورده بیشتر بمون
نرو نرو نرو یه خورده بیشتر بمون
نم نمک این دل من از عشق تو جون میگیره
نم نمک این دل من از عشق تو جون میگیره
داره تو سینه من قرار و آروم میگیره
داره تو سینه من قرار و آروم میگیره
میدونی راز و نیاز من تویی
میدونی راز و نیاز من تویی
همیشه نغمه ساز من تویی
هرجا میرم میبینم بازم تویی
بازم تویی بازم تویی
نرو نرو نرو نرو نرو نرو ای یار نامهربون
نرو نرو نرو نرو نرو نرو ای یار نامهربون
تورو به خدا تورو به خدا یه خورده بیشتر بمون
یه خورده بیشتر بمون
ای شعله برانگیز مسوزان دل ما را
ای شعله برانگیز مسوزان دل ما را
از یاد مبر هرگز این عشق و صفا را
ای کاش نمی رفتی از اینجا
ای کاش نمی رفتی از اینجا
منت می گذاشتی بر سر ما
منت می گذاشتی بر سر ما
ای کاش دلت از دل تنگم خبری داشت
ای کاش دلت از دل تنگم خبری داشت
یا ناله من در دل سنگت اثری داشت
نرو نرو نرو نرو نرو نرو ای یار نامهربون
نرو نرو نرو نرو نرو نرو ای یار نامهربون
تورو به خدا تورو به خدا یه خورده بیشتر بمون
یه خورده بیشتر بمون