جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنا مهربونی


ترانه سرا: مسعود فرمنش
شهره

نامهربونی
با اینو اونی
بی وفا و بی محبت
بهت چه جوری تکیه کنم
بی وفا و بی محبت
بهت چه جوری تکیه کنم
خسته شدم از انتظار
دوستت دارم هزار هزار
من جون فداتم
چشم براهتم
رفیق راهتم
تنهام نذار
خسته شدم از انتظار
دوستت دارم هزار هزار
من جون فداتم
چشم براهتم
رفیق راهتم
تنهام نذار

عاشق عشقم
تشنهء عشقم
بی وفا و بی محبت
بهت چه جوری تکیه کنم
بی وفا و بی محبت
بهت چه جوری تکیه کنم
خسته شدم از انتظار
دوستت دارم هزار هزار
بیقرارم ... آروم ندارم
تا بگه تو ... دوستت دارم
خسته شدم از انتظار
دوستت دارم هزار هزار
بیقرارم ... آروم ندارم
تا بگه تو ... دوستت دارم

نامهربونی
با اینو اونی
بی وفا و بی محبت
بهت چه جوری تکیه کنم
بی وفا و بی محبت
بهت چه جوری تکیه کنم
خسته شدم از انتظار
دوستت دارم هزار هزار
من جون فداتم
چشم براهتم
رفیق راهتم
تنهام نذار
خسته شدم از انتظار
دوستت دارم هزار هزار
من جون فداتم
چشم براهتم
رفیق راهتم
تنهام نذار