جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهناز گل


مهدی مقدم
پیام شیرزاد

نکنه می خوای بری رو دلم پا بذاری
نکنه اون روز برسه که منو تنها بذاری
می دونم که می شکنی دلو با سنگ دلت
میری و می خندی بازم میگی که تنگه دلت
نازگل من خوشگل من
بازی نکن با دل من
نمی دونی بدون تو یه عالمه دیوونم
تو نباشی نمی تونم ترانه ای بخونم
قلب من مال تو قلب تو مال من
کاش میشد تا ابد کنار تو بمونم
بی تو نمیشه آخه تنها بمونم
یا واسه دلم از اون روزای رفته بخونم
نه دیگه نمی خوام برات بازیچه باشم
می خوام تا آخر دنیا تو عشق تو فدا شم
نازگل من خوشگل من
بازی نکن با دل من
نمی دونی بدون تو یه عالمه دیوونم
تو نباشی نمی تونم ترانه ای بخونم
قلب من مال تو قلب تو مال من
کاش میشد تا ابد کنار تو بمونم