جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنازنین


خواننده: مرتضی

نازنین تن پوش قلب پاره من
بانی تولد دوباره من
نازنین ای راز اون چشمای نازت
فصل تسکین دل آواره من
نازنین ناز تو رو هیچکی نداره
عالمی عشق از تو چشمونت می باره
نازنین حتی یه لحظه با تو بودن
واسه حسرت توی دل جا نمی ذاره
نازنین وجود تو قصه زنده بودنه
لحظه های بودنت رمز نفسهای منه
نازنین وجود تو قصه زنده بودنه
لحظه های بودنت رمز نفسهای منه
نازنین تا تو نبودی تو قفس تنهایی ساختم
تو شدی بال و پر من من رهایی رو شناختم
واسه نفس کشیدن حجم دستای تو بس بود
لحظه های بی تو بودن رنج تکرار نفس بود
نازنین تا تو رو دارم همه دنیا زیر پامه
به عشق تو زنده بودن آخرین آرزوهامه
بازی عشق تو با من منو با تو آشنا کرد
حرفای پر از امیدت منو از قفس رها کرد
نازنین تن پوش قلب پاره من
بانی تولد دوباره من
نازنین تا تو نبودی تو قفس تنهایی ساختم
تو شدی بال و پر من من رهایی رو شناختم
واسه نفس کشیدن حجم دستای تو بس بود
لحظه های بی تو بودن رنج تکرار نفس بود
نازنین عشق تو با من منو با من آشنا کرد
حرفای پر از امیدت منو از قفس رها کرد
نازنین
نازنین
نازنین