جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنازنین


ترانه سرا: یغما گلرویی
شاهرخ

آه شبا تو تمام‌ شهر دوتا دریچه‌ روشنه‌
یکی‌ چلچراغ‌ توست‌ ، اون‌ یکی‌ فانوس‌ منه‌
ما مث‌ دوتا ستاره‌ می‌درخشیم‌ توی‌ شب‌
نبض‌ سرخ‌ نفسم‌ تنها واسه‌ تو می‌زنه‌
نکنه‌ پنجره‌ت‌ یکی‌ ببنده‌ ! نازنین‌
نکنه‌ چشمکت‌ بدزدن‌ از شب‌ زمین‌
بی‌تو من‌ جایی‌ ندارم‌ تو تموم‌ آسمون‌
بی‌تو من‌ سایه‌ی‌ یک‌ ستاره‌ام‌ ! فقط‌ همین‌
بین‌ این‌ دو تا دریچه‌ یه‌ پل‌ از ترانه‌هاس‌
جاده‌ی‌ روشن‌ بیداری‌ عاشقانه‌هاس‌
بین‌ آواز من‌ دل‌ دل‌ تو فاصله‌ نیست‌
طپش‌ ترانه‌ها رها از این‌ بهانه‌هاس‌
نکنه‌ پنجره‌ت‌ یکی‌ ببنده‌ ! نازنین‌
نکنه‌ چشمکت‌ بدزدن‌ از شب‌ زمین‌
بی‌تو من‌ جایی‌ ندارم‌ تو تموم‌ آسمون‌
بی‌تو من‌ سایه‌ی‌ یک‌ ستاره‌ام‌ ! فقط‌ همین‌ !