جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنازنین


پیروز

خونه به خونه گشتم
به هر بهونه گشتم
تا تورو پیدا کنم
چه عاشقونه گشتم
از همه کس بریدم
خط و نشون کشیدم
تا که به خونه ی تو
من عاقبت رسیدم

بیا درو وا کن نازنین
اشکای شادیم و ببین
بیا درو وا کن نازنین
اشکای شادیم و ببین
که اومدم به دیدنت از راه دوری
من که پر از قصه و تو سنگ صبوری

باز کن درو از راه دور
عاشق بی دل اومده
ببین که دیوونه ی تو
با یک سبد گل اومده
باز کن درو دلبرکم
عمر جدایی سر رسید
بیا ببین دم سحر
عاشقت از سفر رسید
عاشقت از سفر رسید

بیا درو وا کن نازنین
اشکای شادیم و ببین
بیا درو وا کن نازنین
اشکای شادیم و ببین
که اومدم به دیدنت از راه دوری
من که پر از قصه و تو سنگ صبوری

نازنین نازنین
نازنین

عاشق خنده هاتم
دلتنگ اون نگاتم
بدون که من همیشه
تشنه ی بوسه هاتم
خوب میدونم که قلبت
نازک و نازنینه
تو هم منو ببینی
اشک تو چشات میشینه

باز کن درو دلبرکم
عمر جدایی سر رسید
بیا ببین دم سحر
عاشقت از سفر رسید
عاشقت از سفر رسید

بیا درو وا کن نازنین
اشکای شادیم و ببین
بیا درو وا کن نازنین
اشکای شادیم و ببین
که اومدم به دیدنت از راه دوری
من که پر از قصه و تو سنگ صبوری
که اومدم به دیدنت از راه دوری
من که پر از قصه و تو سنگ صبوری

نازنین باز کن درو