جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنازنین


خشایار اعتمادی

نگو نه نگاه تو نامهربون بود نازنین
گل لبخند تو مال دیگرون بود نازنین
بقیه شازده بودن عاشق تو پاپتی بود
میون شازده ها بی نام و نشون بود نازنین
آره اون چیزی نداشت اما به پات هر چی می ریخت
اگه جونشم میداد از دل و جون بود نازنین
نگین چشای تو هزار و یک مشتری داشت
اون روزا بهای تو خیلی گرون بود نازنین
چقده عکس تو بوسیدم و بارون چشام
چیکه چیکه روی عکس تو روون بو نازنین
نگو دیوونه بودم دیوونگی واسم کمه
اسم احساس من اون روزا جنون بود نازنین
من بهارم پای انتظار اون چشما گذشت
وقتی برگشتی که فصل ما خزون بود نازنین
واسه برگشتن و موندن دیگه دیره نگو نه
دلی که دریایی بود حالا کویره نازنین