جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنازنین


خواننده: امیر آرام

نازنین ناز نکن، درو رو کسی باز نکن
نازنین قهر نکن، زندگیمو زهر نکن
اگه یه گوشه ای تنهات ببینم
تورو مثل گل از شاخه می چینم
گل ز شاخه چیده زود می میره
اما صد تا گل از تو جون می گیره
نازنین ناز نکن، درو رو کسی باز نکن
نازنین قهر نکن، زندگیمو زهر نکن