جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنازنین


امیر آرام

نازنین ناز نکن، درو رو کسی باز نکن
نازنین قهر نکن، زندگیمو زهر نکن
اگه یه گوشه ای تنهات ببینم
تورو مثل گل از شاخه می چینم
گل ز شاخه چیده زود می میره
اما صد تا گل از تو جون می گیره
نازنین ناز نکن، درو رو کسی باز نکن
نازنین قهر نکن، زندگیمو زهر نکن