جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنادیده رفت


پریسا

نادیده رخت درغم عشقت شده مشکل
یارب
ترسم که بمیرم نشود مشکل من حل
یارب
تو نازنین یار منی تو یارو غمخوار منی
منکه میمیرم خدامنکه میسوزم
چرا دور از منی