جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیکس


بهنام صفاریان

تو دورنگی
تو دورنگی
ذرّه ذرّه شکستم
به پای تو نشستم
برای باور عشق تو قبله گاه نشستم
میخوام امشب اسم تو صدا کنم
دلم و از این قفس رها کنم
نفسی که قفل و دیوارش منم
بشکنم دیوار و قفل و واکنم
منو تو
من و تو
نری تو از کنارم
پاییز میشه بهارم
ترسیدی و شنیدم
تو دورنگی
اما موندم
به عشق تو هر چه خوشی ستاره
بازم میام به دیدنت دوباره
بازم میام به دیدنت دوباره
یه روزی میای میبینی
رفتم و تنهاترینی
دیگه رفتم از ستاره