جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیمیرم برای تو


ترانه سرا: عماد رام
مارتیک

تو یه حرف ساده نیستی
تو برام ندای عشقی
تو چو پرواز بلندی
روی قله های عشقی
می میرم برای تو جون من فدای تو
تو صدام کن گرمی عشقمه تو صدای تو
لحظه های خوب با تو
کوله بار خاطراته
حرمت پاک نجابت
میون شرم نگاته
می میرم برای تو جون من فدای تو
می میرم برای تو جون من فدای تو
تو صدام کن گرمی عشقمه تو صدای تو
تو فقط معنی عشقی
تو کتاب عاشقانه
تو چو پرده های سازی
واسه خوندن ترانه
تو شبم بلور چشمات
واسه من ماه و ستاره ست
توی لحظه های آخر
بودنت عمر دوباره ست
می میرم برای تو جون من فدای تو
می میرم برای تو جون من فدای تو
تو صدام کن گرمی عشقمه تو صدای تو
لحظه های زندگی
بی تو برام همچون شب یلدا درازه
دیدن هر روز تو
ای قبله گاه من برام عین نمازه
تا که دیدم چشمتو
از ساقی و میخانه و ساغر گذشتم
عاشقم من
عاشق دیوانه ای کز جان خود آخر گذشتم
می میرم برای تو جون من فدای تو
می میرم برای تو جون من فدای تو
تو صدام کن گرمی عشقمه تو صدای تو
تو فقط معنی عشقی
تو کتاب عاشقانه
تو چو پرده های سازی
واسه خوندن ترانه
تو شبم بلور چشمات
واسه من ماه و ستاره ست
توی لحظه های آخر
بودنت عمر دوباره ست
می میرم برای تو جون من فدای تو
می میرم برای تو جون من فدای تو
تو صدام کن گرمی عشقمه تو صدای تو
لحظه های زندگی
بی تو برام همچون شب یلدا درازه
دیدن هر روز تو
ای قبله گاه من برام عین نمازه
تا که دیدم چشمتو
از ساقی و میخانه و ساغر گذشتم
عاشقم من
عاشق دیوانه ای کز جان خود آخر گذشتم
می میرم برای تو جون من فدای تو
می میرم برای تو جون من فدای تو
تو صدام کن گرمی عشقمه تو صدای تو