جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیمیرم براش


مهدی مقدم

عاشقه و پر احساسه
اون اشکاش، مثل الماسه
واسه من عزیزترینه
می میرم براش
جای اشکاش رو شونه هامه
تب دستاش رو گونه هامه
می دونم، عشقم همینه
می میرم براش
خداااا اگر میون این همه آدم
بازم نوبت باختن من بود
چرا عاشق شدم
اونی که همه هستی مو زیر پاش دادم
چرا آتیش سوختن من بود
چرا عاشق شدم
عشقش از سرم زیاده
دلم و برده چه ساده
می بینی کجای کارم
می میرم براش
وقتی هست عاشقترینم
بهترین مرد زمینم
سر رو شونه هاش میذارم
می میرم براش
خدااا اگر میون این همه آدم
بازم نوبت باختن من بود
چرا عاشق شدم
اونی که همه هستی مو زیر پاش دادم
چرا آتیش سوختن من بود
چرا عاشق شدم