جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیلاد


سیاوش قمیشی

برای روز میلاد تن خود
من آشفته رو تنها نذاری
برای دیدن باغ نگاهت
میون پیکر شبها نذاری

همه تنهایی ها با من رفیقن
منو در حسرت عشقت نذاری
برای روز میلاد تن خود
منو دور از دل و دیدت نذاری

دلم دلتنگه و مهرت رو می خواد
دلم رو در پی غمها نذاری
میام تنها توی قلبت می شینم
منو قلبت رو جایی جا نذاری

عزیزم جشن میلادت مبارک
منو اون سوی جشن دل نذاری

عزیزم جشن میلادت مبارک
منو اون سوی جشن دل نذاری

میلاد از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-10-04 06:38:06


میلاد از آلبوم: بوی دیروز ۲۷


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-07-20 00:29:33


میلاد از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-07-28 21:19:02