جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیدونی


محسن یگانه

میدونی، طاقت جدایی رو ندارم
با تو من،مثل صد تا بهارم
می خوام که، نری تو از کنارم
ازت زیاد ،خاطره دارم
ازت زیاد ،خاطره دارم
می خوام اسمتو، من نفس بزارم
از تو بگم ،در سایه سارم
هر جا بری، من دوست می دارم
از عاشقای ،این دیارم
از عاشقای ،این دیارم
به یاد، شبهای زیر باروون

که خیس می شد ،تموم سرو پاهامون
شبها همش من خواب تو رو می دیدم
زیر هفت تا آسمون رو زمینم
بین هفت تا آسمون رو زمینم
میدونی ،طاقت جدایی رو ندارم
با تو من،مثل صد تاا بهاارم
می خوام که، نری تو از کنارم
ازت زیاد خاطره دارم
ازت زیاد خاطره دارم