جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیاد


آهنگساز: اندی
ترانه سرا: پاکسیما زکی پور
خواننده: شهرام شب پره

خبر دارم یار میاد محرم اسرار میاد
دل تو دلم نیس چکنم دلبر و دلدار میاد
اون گل خندون میاد عزیز تر از جون میاد
قشنگترین روز واسه من روزیکه مهمون میاد
در شب من ماه میاد هر دمو هر گاه همراه میاد
دم سحر گاه میاد عشق من از راه میاد
در شب من ماه میاد هر دمو هر گاه همراه میاد
عشق من از راه میاد
مژده بدین دلبرو دلدار اومد
اون لحظه قشنگ دیدار اومد
خنده شده تو این روزا کارمن
آخه میادش خونمون دلدار من
وقتشه این جدایی ها سر بیاد

اونیکه دوسش دارم از در بیاد
از در و دیوار خونه دوباره
شادیو عشق رفته از سر بیاد
خبر دارم یار میاد
مژده بدین دلبرو دلدار اومد
اون لحظه قشنگ دیدار اومد
خنده شده تو این روزا کارمن
آخه میادش خونمون دلدار من
وقتشه این جدایی ها سر بیاد

اونیکه دوسش دارم از در بیاد
از در و دیوار خونه دوباره
شادیو عشق رفته از سر بیاد
خبر دارم یار میاد محرم اسرار میاد
دل تو دلم نیس چکنم دلبر و دلدار میاد
این دل خندون میاد عزیز تر از جون میاد
قشنگترین روز واسه من روزیکه مهمون میاد
در شب من ماه میاد هر دمو هر گاه همراه میاد
دم سحر گاه میاد عشق من از راه میاد
در شب من ماه میاد هر دمو هر گاه همراه میاد
عشق من از راه میاد
وقتشه این جدایی ها سر بیاد

اونیکه دوسش دارم از در بیاد
از در و دیوار خونه دوباره
شادیو عشق رفته از سر بیاد
وقتشه این جدایی ها سر بیاد

اونیکه دوسش دارم از در بیاد
از در و دیوار خونه دوباره
شادیو عشق رفته از سر بیاد
خبر دارم یار میاد