جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمکتب عشق


شهره

دین من عشق،مذهبم عشق،درسم عاشق مکتبم عشق
با عشق ببین کجا رسیدم،عاشق شدم و خدا رو دیدم
من در شب چشم تو اسیرم ،بگذار نفس از تو بگیرم
تا با نفس تو زنده باشم،یا اینکه به جای تو بمیرم
بگذار که من در تو فنا شم دیوانه ی چشمای تو باشم
ای کاش که شب تا به سپیده ،در خواب تو رویای تو باشم
بیا دشت شقایق باش ،بیا همیشه عاشق باش
بیا تا همسفر باشیم،واسه هم بال و پر باشیم