جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمژده


ترانه سرا: فرزاد حسنی
احسان خواجه امیری

مژده بده دارم میام سراغت
دنیا به روت خندیده خوش بحالت
مژده بده عاشقتم همیشه
نگام نکن گر می گیره خیالت
نگام نکن گر می گیره خیالت
مژده بده نفس کشیده دریا
نگاه ماهی دل موجو برده
نفس نفس می زنه تنگ امسال
آخ یه شیشه به تو دل سپرده
مژده بده شکوفه آشتی کرده
رد یه بوسه مونده روی ساقه
تموم دنیا رو می خوام ببازم
به پای جانانه ترین علاقه
مژده بده عاشقی آسون شده
ستاره چشمک زده شب گم شده
خاطر مهتاب و پریشون نکن
تازه جهان رنگ ترنم شده
مژده بده هرچی که بود گذشته
خوب و بدش فقط برات خاطرست
آخر هر حادثهخواستنی
تویی که یادت نفس حنجرست
مژده بده دارم میام سراغت
دنیا به روت خندیده خوش بحالت
مژده بده عاشقتم همیشه
نگام نکن گر می گیره خیالت
نگام نکن گر می گیره خیالت
مژده بده نفس کشیده دریا
نگاه ماهی دل موجو برده
نفس نفس می زنه تنگ امسال
آخ یه شیشه به تو دل سپرده