جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهموندگار


ترانه سرا: زویا زاکاریان
خواننده: نوش آفرین

میتونی بیشتر از این
منو آزرده کنی
گل سرخ قلبمو
سرد و پژمرده کنی
میتونی خط بکشی
رو نشون و اسم من
از خودت دورم کنی
دور دور تا گم شدن
اما در خاطر تو
من موندگارم نازنین
تا غروب این زمین
تا طلوع واپسین
اما در خاطر تو
من موندگارم نازنین
تا غروب این زمین
تا طلوع واپسین
میتونی از یاد من
خودتو رها کنی
مثل گریه تو خودت
منو بی صدا کنی
میتونی دل بسپری
به فراموشیه من
رنگ عاشا بزنی
به غم تنها شدن
اما در خاطر تو
من موندگارم نازنین
تا غروب این زمین
تا طلوع واپسین
اما در خاطر تو
من موندگارم نازنین
تا غروب این زمین
تا طلوع واپسین
بیشتر از من چه کسی
تو رو دوست داشتو شناخت
چه کسی با سختیه
شب پاییز تو ساخت
میدونم پیشه همه
منو انکار میکونی
روشنیه آیینمو تو
تیره و تار میکونی
اما در خاطر تو
من موندگارم نازنین
تا غروب این زمین
تا طلوع واپسین
من موندگارم
من موندگارم
اما در خاطر تو
منو موندگارم
اما در خاطر تو
منو موندگارم
اما در خاطر تو
من موندگارم نازنین
تا غروب این زمین
تا طلوع واپسین
اما در خاطر تو
من موندگارم نازنین
تا غروب این زمین
تا طلوع واپسین