جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهموج بلند


پری زنگنه

یه موج بلند
از تو آب اومد
آبی و قشنگ
رنگ و رنگوارنگ

یه ماهی سرخ
تو تنگ بلور
واسه من آورد
از اون دور دور

موج بلند از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:21