جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمهمونی


ترانه سرا: ژاکلین
شهره

نمی دونم چطور شد که منو تو شدیم ما
یه شبی تو مهمونی یهو شدی تو پیدا
نمی دونم چطور شد کار ما رسید به اینجا
دو تا دلداده شدیم همون لحظه همون جا
رو عشق من حساب کن
بدی ها رو جواب کن
هر چی برات نوشتم
عشقم برو کتاب کن
رو عشق من حساب کن
بدی ها رو جواب کن
هر چی برات نوشتم
عشقم برو کتاب کن
دل عاشقا رو آب کن
وقتی دلت می گیره پاشو بیا کنارم
واسه تو که عزیزی من که کم نمی ذارم
نیمه شبا که دیره به عشق تو بیدارم
اگه تو رو نبینم یه لحظه خواب ندارم
همش در انتظارم
رو عشق من حساب کن
بدی ها رو جواب کن
هر چی برات نوشتم
عشقم برو کتاب کن
دل عاشقا رو آب کن
نمی دونم چطور شد که منو تو شدیم ما
یه شبی تو مهمونی یهو شدی تو پیدا
نمی دونم چطور شد کار ما رسید به اینجا
دو تا دلداده شدیم همون لحظه همون جا
رو عشق من حساب کن
بدی ها رو جواب کن
هر چی برات نوشتم
عشقم برو کتاب کن
رو عشق من حساب کن
بدی ها رو جواب کن
هر چی برات نوشتم
عشقم برو کتاب کن
دل عاشقا رو آب کن