جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن وجودم مال تو


رامش

توی دنیا چی می خوای
که به پاهات بریزم
همه هستیمو من
به سرا پات بریزم
اگه رودخونه می خوای
سیل اشکام مال تو
اگه بازیچه میخوای
سر زلفام مال تو
تو که مرغ آرزوت
پشت ابرا میپره
تو رو تا عرش خدا
به تماشا میبره
مگه من چی کم دارم
که باید تنها باشم
مثه زورقهای پیر
گوشه دریا باشم
بیا تا فدات بشم
من وجودم مال توست
بیا تا برات بگم
من وجودم مال توست