جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن تو رو میخوام


دلکش

من تو رو می خوام
با همه ناز و ادایت به خدا
من تو رو می خوام
به جفایت به خدا
من تو رو می خوام
بیا به خاطر خدا
به من بگو چکار کنم
دلم می خواد ز کوی تو
فرار کنم ، فرار کنم
مرا تو چاره سازی
تو مست جام نازی
ز شوق بوسیدن تو
ز ناز و خندیدن تو
همیشه مستِ مستم
اسیرِ عشقم به خدا
نمی کند فتنه جدا
ز دامن تو دستم
ز دامن تو دستم
من تو رو می خوام
با همه ناز و ادایت به خدا
من تو رو می خوام
به جفایت به خدا
من تو رو می خوام
از آن نگاه آشنا
گرفته دامن مرا
اشک دمادم
ترانه های آتشین
نوای شادی آفرین
رفته زِ یادم
اگرستاره ای شوی
به سوی آسمان روی
شَوَم نسیم و پَر کِشم
سویِ تو آیم