جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمنو بشناس


امیر آرام

منو بشناس منو بشناس ساده هستم منو بشناس
من صدای ریزش برگ رو زمینم
قطره های نرم بارون رو جبینم
من نسیمی سرد و بی رنگ
یک غروبی با دلی تنگ
روزگارم شده عادت
زیر نور گل عبادت
منو بشناس منو بشناس ساده هستم منو بشناس