جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمنو بشناس


خواننده: امیر آرام

منو بشناس منو بشناس ساده هستم منو بشناس
من صدای ریزش برگ رو زمینم
قطره های نرم بارون رو جبینم
من نسیمی سرد و بی رنگ
یک غروبی با دلی تنگ
روزگارم شده عادت
زیر نور گل عبادت
منو بشناس منو بشناس ساده هستم منو بشناس