جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمنت


آهنگساز: حبیب
خواننده: حبیب

گر بخارد پشت من
انگشت من
خم شود از بار منت پشت من
همتی کو تا نخارم پشت خویش
وارهم از منت انگشت خویش