جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمنتظر به راه


حمیرا

مستی چشمای سیاهم ببین
یه دنیا عشق و تو نگاهم ببین
كی مثل من عاشقت بی وفا
چشمای منتظر به راهم ببین
چشمای منتظر به راهم ببین

سرمی زارم روی این پنجره ها
گم می شم تو جاده خاطره ها
واسه من خدای پیر عارفی
دل من فقط تو رو می خواد بیا

با تو بهار بهاره زندگی معنی داره
بی تو بهار و پاییز گردش روزگار

مستی چشمای سیاهم ببین
یه دنیا عشق و تو نگاهم ببین
كی مثل من عاشقت بی وفا
چشمای منتظر به راهم ببین
چشمای منتظر به راهم ببین

بیا كه هنوز اسم تو رو لبامه
دوست دارم قشنگترین كلامه

با تو بهار بهاره زندگی معنی داره
بی تو بهار و پاییز گردش روزگار

مستی چشمای سیاهم ببین
یه دنیا عشق و تو نگاهم ببین
كی مثل من عاشقت بی وفا
چشمای منتظر به راهم ببین
چشمای منتظر به راهم ببین