جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمعشوق همینجاست


ترانه سرا: مولانا
داریوش
فرامرز اصلانی
رامش

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
(داریوش به همراه فرامرز اصلانی و رامش)
معشوق همینجاست بیایید بیایید
(فرامرز اصلانی)
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
(رامش)
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
(داریوش به همراه رامش)