جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمست از شراب نوشین


مرضیه

مست از شراب نوشین
جانا بیا و بنشین
یک شب به محفل من
ای شادی دل من
مست از شراب نوشین
جانا بیا و بنشین
یک شب به محفل من
ای شادی دل من
دور از لب خندان تو
می گریم از هجران تو
اشک غم و دامان من
دست من و دامان تو
دست من و دامان تو
در آتشم واااااای
چه می کشم واااااای
روشنگر ویرانه ام کو
شمعم ولی پروانه ام کو
در سینه لرزد دل بیقرارم
صبری که خواهی ندارم ندارم
در آتشم واااااای
چه می کشم واااااای
روشنگر ویرانه ام کو
شمعم ولی پروانه ام کو
در سینه لرزد دل بیقرارم
صبری که خواهی ندارم ندارم
صبح امید ما تویی تو
افسونگر دل ها تویی تو
عشق من و آرام جانم
تنهاتویی تنها تویی تو
تنهاتویی تنها تویی تو
دور از لب خندان تو
می گریم از هجران تو
اشک غم و دامان من
دست من و دامان تو
دست من و دامان تو