جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمسافر


افشین مقدم

روزی که می خواستم از شهرمون برم
پیش هزاران چشم تو گریه میکردی
میگفتی با حسرت دیگه بر نمی گردی
حالا که بر گشتم با آرزوهایم
دست قشنگ تو در دست من سرده
میگه نگاه تو کاش کی که بر گرده
دل را اگر دادی به دیگری بگو بگو
از من تو پیدا کردی بهتری بگو بگو
دل را به این و آن سپردن خود بوود گناه
از بام من میخوای که بپری بگو بگو
دل را اگر دادی به دیگری بگو بگو
از من تو پیدا کردی بهتری بگو بگو
دل را به اینو آن سپردن خود بوود گناه
از بام من میخوای که بپری بگو بگو

گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاهه
گفتی که یاد من همیشه با تو همراهه
گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد
گفتی که منتظر نشستن آخرین راه
حالا که بر گشتم با آرزوهایم
دست قشنگ تو در دست من سرده
میگه نگاه تو کاش کی که بر گرده

مسافر از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2012-07-06 13:47:19


مسافر از آلبوم: بوی دیروز ۳۰


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-01-19 03:10:59


مسافر از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-01-27 21:12:42