جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمسافر


مهران مدیری

می خوام پیشت بمونوم
ولی عادت نداری
می خوام تنهات بذاروم
ولی طاقت نداری
نه بیداری نه خوابی
نه گریونی نه خندون
نمی دونی کجایی
نه آبادی نه ویرون

دل سردرگم تو
میون این دو راهی
نه می مونه نه میره
چه کاره اشتباهی
نه می مونه نه میره
چه کاره اشتباهی

مثال اون قدیما
بیابون چشم به راته
دلوم پیشت امونت
گروگونه وفاته

تورو عاقل نبینوم
پریشون سفر شو
به قربون جنونت
هم آغوش خطر شو