جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمرغوب


خواننده: شاهرخ

تو نی نی چشات خیسه
ادم می ترسه بنویسه
می ترسه پاش به دل وا شه
ادم بی خود خاطر خواه شه
دو تا چشم رطب داری
از عشق همیشه تب داری
چشات از جنس مرغوبه
چقدر حال چشات خوبه

تو چشمات نت تر داری
خودت حتما خبر داری
چشات گفتن که بشکن
من شکستم شک نکردم
هزار بار مردم و می میرم
باز ترک نکردم
چشات رنگش لعاب داره
رو موجاش التهاب داره
ولی بی دین لامذهب
زیارتش ثواب داره