جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمرد تنها - رضا موتوری


ترانه سرا: شهیار قنبری
فرهاد
اندی

با صدای بی‌صدا،
مث يه کوه، بلند،
مث يه خواب، کوتاه،
یه مرد بود، یه مرد!

با دستای فقیر،
با چشمای محروم،
با پاهای خسته،
یه مرد بود، یه مرد!

شب، با تابوت سياه
نشس توی چشماش،
خاموش شد ستاره،
افتاد روی خاک.

سايه‌ش هم نمی‌موند
هرگز پشت سرش،
غم‌گين بود و خسته،
تنهای تنها!

با لب‌های تشنه
به عکس یه چشمه
نرسيد تا ببينه
قطره... قطره... قطره‌ی آب... قطره‌ی آب!

در شب بی‌تپش،
اين طرف، اون طرف
می‌افتاد تا بشنفه
صدا... صدا... صدای پا... صدای پا!

مرد تنها - رضا موتوری از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-12-05 09:03:07


رضا موتوری از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-04-04 05:19:23


مرد تنها از آلبوم: آکورد
مرد تنها از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-29 19:27:26


رضا موتوری از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-29 19:31:34