جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمدلی


بیژن مرتضوی

ساعت ساعت سبز
عاشقانه ست
ساعت سرخ
یه ترانه ست
با تو جهان شعری به شکوه رقص یه پروانه ست
ساعت ساعت سبز
عاشقانه ست
ساعت سرخ
یه ترانه ست
با تو جهان شعری به شکوه رقص یه پروانه ست
تو اینجایی که نورانی شه اسمم
به من برگرده خورشید شبانه
که من دیوانه شم از خواستن تو
جهان شه رنگین کمون شه از ستاره
به من چیزی بده از ماه و شبنم
به من چیزی بگو از ماه و ماهی
صدام کن تا که در باز شه به رویا
که رد شم از شبستان تباهی
تو از چرخش یک رقص
تو خلوت شبانه
یا از متن یک تصویر لبند و دلبرانه
تو از کجا شکفتی
تو از کجای قصه
که شب نیلوفری شه
مثل دنیای قصه

تو جامه دان پر میکنی
من خالی از جان میشوم
یک لحظه در چشمم ببین
ببین چه ویران میشوم
بعد از تو با من چه کنم
با من بی پناه من
کجای شب پنهان شوم
کجای این عاشق شکن
گریه کنم یا نکنم
آخر ماجرا رسید
گریه کنم یا نکنم
قصه به انتها رسید