جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمحله ما


ترانه سرا: مهدی زنگنه
مانی رهنما

خلوت گذر مهتاب
پل میشه زیر پای آفتاب
تو کوچه نور امیده
همسایم شایدم خورشیده
شبهامون مثل روز می مونه
آسمون ستاره بارونه
پلاک هر خونه یه پنجره س
هر پنجره یه دنیا خاطره س
این کوچه کوچه قدیمیه
با همه عابرا صمیمیه
سفره دلامون بازه
تو فکر یه هوای تازه
هستیمون یه دل پاکه
ریشمون همین آب و خاکه
بچگی یادمون نمی ره
قصه گو یه درخت پیره
همپای گذر زمونه
عکسامون یادگار می مونه
پلاک هر خونه یه پنجره س
هر پنجره یه دنیا خاطره س
بلبلا می خونن غزل غزل
می شکفه لبخند اهل محل