جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانه



محرم اسرار


ایرج

ای که از یار نشان می طلبی یار کجاست
ای که از یار نشان می طلبی یار کجاست
همه یارند ولی یار وفادار کجاست
همه یارند ولی یلر وفادار کجاست
رفت آن تازه گل و ماند به دل خار غمش
گل کجا جلوه گرو سرزنش خار کجاست
گل کجا جلوه گرو سرزنش خار کجاست
صبر در خانه ویرانه دل هیچ نماند

خواب در دیده غمدیده بیمار کجاست
در خرابات مغان هوش نجویید زما
گل کجا جلوه گرو سرزنش خار کجاست
گل کجا جلوه گرو سرزنش خار کجاست
بهتر آنست هلالی که نهان ماند راز
سر خود فاش مکن محرم اسرار کجاست
سر خود فاش مکن محرم اسرار کجاست