جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپیمان محبت


ایرج

وای که چقدرنازو خوش آبو رنگی
به که چه تنازی عجب قشنگی
وای که چه نازنین وشوخو وشنگی وای
وقتی که لب و میکنم به خنده
گل به چمن ز خنده لب می بنده
به شوقه من پر میکشد پرنده وای
بیا دراشیون ام
غم و دردت به جون ام
اگه خدا کنار تو میمونم
جای تواقوشه دل من
جامه لب تو نوش دل من
سوگند به عشقم که نگردی
هرگز تو فراموشه دل من
در دامن سبز آغوش طبیعت
بنشین که ببندیم
پیمان محبت
خدا از ما نگیره صفای عاشقانه
که ماننده عشق ما هم همیشه جاودان
خوب تر از خوبی و من به تومستم
ناز نگاهت ناز نگاهت که می پرست تو منم

وای که چقدر نازو خوش آبو رنگی
به که چه تنازی عجب قشنگی
وای که چه نازنین و شوخ و شنگی وای
وقتی که لب و میکنم به خنده
گل به چمن ز خوانده لب می بنده
به شوقه من پر میکشد پرنده وای
خدا از ما نگیر صفای عاشقانه
که ماننده عشق ما هم همیشه جاودان