جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمجنون


شادمهر عقیلی

در این دنیا تك و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی كه از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی ثمر می خندم
چه بی اثر می گریم
به ناكامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق چرا شیدا شدم من

مجنون از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-10-04 06:37:58