جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمثال تور ماهی ها


ویگن

مثال تور ماهی ها
تار دلم از هم گسسته
می خوام بگیرم دامنت
بااین دو دست پینه بسته
دلم میون سینه ام
به خون نشسته
مثال قایقای پیر
سرم شکسته
دل زدستم گله داره
من ز دست دل شکایت
نتوانم پیش یارم
غم دل کنم حکایت
ای آسمون بی ستاره
با دل من کن مدارا
به هم نزن دگر دوباره
آشیون عشق مارا

تور ماهی ها از آلبوم: بوی دیروز ۴۰


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2016-11-26 22:06:58


تور ماهی ها از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2016-12-29 17:02:38