جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهماه غمناک


خواننده: پری زنگنه

ماه غمناک
راه نمناک
ماهی قرمز
افتاده بر خاک

ماه غمناک
راه نمناک
ماهی قرمز
افتاده بر خاک

ماه غمناک از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان