جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهماه غمناک


پری زنگنه

ماه غمناک
راه نمناک
ماهی قرمز
افتاده بر خاک

ماه غمناک
راه نمناک
ماهی قرمز
افتاده بر خاک

ماه غمناک از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:45:41