جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهماه غلام رخ زیبای توست


پریسا

ماه غلام رخ زیبای توست ای حبیبم
ماه غلام رخ زیبای توست ای حبیبم

سرو کمربسته ی بالای توست ای حبیبم
سرو کمربسته ی بالای توست ای حبیبم

مجمع دل های پریشان جمع ، ای عزیز ، ای حبیبم
چین سر زلف چلیپای توست ، ای عزیز ، ای حبیبم

ای مه انور ، لعل تو شکَر
از همه بهتر ، قند مکرر

جانم جانم قند مکرر ، جانم جانم قند مکرر
لب خندان توست ای حبیبم