جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهماهیگیر


علیرضا افتخاری

ماهیگیر آی ماهیگیر نرو دریا نرو دریا
روی امواج خروشان قایقی شکسته
ماهیگیر خسته تنها روی آن نشسته
آسمان تیره خواهد لحظه دگر ببارد
ابر تاریک و سیاهش همه جا از باران ندارد
نرو دریا نرو دریا نرو دریا نرو دریا
روی امواج خروشان قایقی شکسته
ماهیگیر خسته تنها روی آن نشسته
سایه ابر سیاه روی دریای کبود
گفته با ناله موج قصه از بود و نبود
نرو دریا نرو دریا نرو دریا نرو دریا
قایق روی امواج این دریا پیر
مثل حباب بیم جان مانده اسیر
خواند به ساحل عاشقی با سوز دل
دریا دگر عشق مرا از من مگیر
چشم انتظارم تنهای تنها لغزد نگاهم بر موج دریا
روی امواج خروشان قایقی شکسته
ماهیگیر خسته تنها روی آن نشسته