جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمادر


ترانه سرا: لیلا کسری
ستار

شب دردو شب دردو شب درد
وای از این روز و شبای هرزه گر
رو تنم گردو غبار خستگی
تو صدام صدای دل شکستگی
مادرم مادر خوب
دارم از سفر میام
من همون مسافرم
که غریبه جاده ها
مادرم چکار کنم
اگه از سفر بیام
اگه از سفر بیام
تو نباشی سر رام
اگه از سفر بیام و
تو نباشی سر رام
آسمون رو سرم
ابر گریون شدو رفت
عشق امید و غرور
رفتو داغون شدو رفت
مادرم چقدر عجیبه
سر گذشتو سر گذشت
به من اسیر قربت
نمیدونی چی گذشت
شب دردو شب دردو شب درد
وای از این روز و شبای هرزه گر
رو تنم گردو غبار خستگی
تو صدام صدای دل شکستگی
مادرم مادر خوب
دارم از سفر میام
من همون مسافرم
که غریبه جاده ها
مادرم چکار کنم
اگه از سفر بیام
اگه از سفر بیام
تو نباشی سر رام
اگه از سفر بیام
تو نباشی سر رام
مادرم چکار کنم
اگه از سفر بیام
اگه از سفر بیام
تو نباشی سر رام