جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهلیلی منال جونم


الهه

لیلی چه ناله می کنی
امشب بجای می دگر
خون در پیاله می کنی
لیلی منال عمرم منال جونم منال عشقم منال
لیلی منال جونم منال عمرم منال عشقم منال
چه شور و غوغا می کنی
خون در دل ما می کنی
امروز و فردا می کنی
لیلی منال عمرم منال جونم منال عشقم منال
لیلی منال جونم منال عمرم منال عشقم منال
قربون خندیدنت، خرامیدنت، چو آهو رمیدنت
قربون نه گفتنت، قسم دادنت، بهونه گرفتنت
لیلی منال عمرم منال
عشقم منال جونم منال
هزار تا خاطر خواه داری
چشم و دلی سیاه داری
نشد دلی نگاه داری
لیلی منال عمرم منال جونم منال عشقم منال
لیلی منال جونم منال عمرم منال عشقم منال
قربون خندیدنت، خرامیدنت، چو آهو رمیدنت
قربون نه گفتنت، قسم دادنت، بهونه گرفتنت
لیلی منال عمرم منال
عشقم منال جونم منال